OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2016 הוא 0.273
02/12/2016 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2016 הוא 0.272
03/12/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2016 הוא 0.276
04/12/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2016 הוא 0.276
05/12/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2016 הוא 0.276
06/12/2016 0.279 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2016 הוא 0.279
07/12/2016 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2016 הוא 0.281
08/12/2016 0.279 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2016 הוא 0.279
09/12/2016 0.279 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2016 הוא 0.279
10/12/2016 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2016 הוא 0.278
11/12/2016 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2016 הוא 0.278
12/12/2016 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2016 הוא 0.278
13/12/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2016 הוא 0.277
14/12/2016 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2016 הוא 0.278
15/12/2016 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2016 הוא 0.274
16/12/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2016 הוא 0.276
17/12/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2016 הוא 0.275
18/12/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2016 הוא 0.275
19/12/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2016 הוא 0.275
20/12/2016 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2016 הוא 0.274
21/12/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2016 הוא 0.275
22/12/2016 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2016 הוא 0.272
23/12/2016 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2016 הוא 0.273
24/12/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2016 הוא 0.277
25/12/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2016 הוא 0.277
26/12/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2016 הוא 0.277
27/12/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2016 הוא 0.277
28/12/2016 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2016 הוא 0.278
29/12/2016 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2016 הוא 0.281
30/12/2016 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2016 הוא 0.282
31/12/2016 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2016 הוא 0.282
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2017 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2016

תגובות הגולשים