OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2017 הוא 0.281
02/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2017 הוא 0.281
03/02/2017 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2017 הוא 0.28
04/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2017 הוא 0.282
05/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2017 הוא 0.282
06/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2017 הוא 0.282
07/02/2017 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2017 הוא 0.28
08/02/2017 0.279 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2017 הוא 0.279
09/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2017 הוא 0.282
10/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2017 הוא 0.282
11/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2017 הוא 0.281
12/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2017 הוא 0.281
13/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2017 הוא 0.281
14/02/2017 0.285 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2017 הוא 0.285
15/02/2017 0.288 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2017 הוא 0.288
16/02/2017 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2017 הוא 0.286
17/02/2017 0.285 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2017 הוא 0.285
18/02/2017 0.283 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2017 הוא 0.283
19/02/2017 0.283 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2017 הוא 0.283
20/02/2017 0.283 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2017 הוא 0.283
21/02/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2017 הוא 0.282
22/02/2017 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2017 הוא 0.284
23/02/2017 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2017 הוא 0.286
24/02/2017 0.287 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2017 הוא 0.287
25/02/2017 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2017 הוא 0.284
26/02/2017 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2017 הוא 0.284
27/02/2017 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2017 הוא 0.284
28/02/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2017 הוא 0.281
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2017 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2017

תגובות הגולשים