OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2017 הוא 0.267
02/04/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2017 הוא 0.267
03/04/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2017 הוא 0.267
04/04/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2017 הוא 0.265
05/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2017 הוא 0.266
06/04/2017 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2017 הוא 0.264
07/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2017 הוא 0.266
08/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2017 הוא 0.266
09/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2017 הוא 0.266
10/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2017 הוא 0.266
11/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2017 הוא 0.266
12/04/2017 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2017 הוא 0.266
13/04/2017 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2017 הוא 0.27
14/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2017 הוא 0.274
15/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2017 הוא 0.274
16/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2017 הוא 0.274
17/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2017 הוא 0.274
18/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2017 הוא 0.274
19/04/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2017 הוא 0.276
20/04/2017 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2017 הוא 0.278
21/04/2017 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2017 הוא 0.28
22/04/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2017 הוא 0.282
23/04/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2017 הוא 0.282
24/04/2017 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2017 הוא 0.282
25/04/2017 0.279 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2017 הוא 0.279
26/04/2017 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2017 הוא 0.275
27/04/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2017 הוא 0.274
28/04/2017 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2017 הוא 0.272
29/04/2017 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2017 הוא 0.272
30/04/2017 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2017 הוא 0.272
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2017 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2017

תגובות הגולשים