OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.298 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2018 הוא 0.298
02/04/2018 0.298 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2018 הוא 0.298
03/04/2018 0.298 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2018 הוא 0.298
04/04/2018 0.297 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2018 הוא 0.297
05/04/2018 0.297 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2018 הוא 0.297
06/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2018 הוא 0.291
07/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2018 הוא 0.291
08/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2018 הוא 0.291
09/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2018 הוא 0.291
10/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2018 הוא 0.291
11/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2018 הוא 0.291
12/04/2018 0.293 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2018 הוא 0.293
13/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2018 הוא 0.291
14/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2018 הוא 0.291
15/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2018 הוא 0.291
16/04/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2018 הוא 0.291
17/04/2018 0.293 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2018 הוא 0.293
18/04/2018 0.292 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2018 הוא 0.292
19/04/2018 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2018 הוא 0.294
20/04/2018 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2018 הוא 0.294
21/04/2018 0.29 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2018 הוא 0.29
22/04/2018 0.29 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2018 הוא 0.29
23/04/2018 0.29 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2018 הוא 0.29
24/04/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2018 הוא 0.289
25/04/2018 0.288 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2018 הוא 0.288
26/04/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2018 הוא 0.289
27/04/2018 0.29 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2018 הוא 0.29
28/04/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2018 הוא 0.289
29/04/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2018 הוא 0.289
30/04/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2018 הוא 0.289
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2018 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2018

תגובות הגולשים