OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2019 הוא 0.256
02/04/2019 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2019 הוא 0.257
03/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2019 הוא 0.254
04/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2019 הוא 0.254
05/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2019 הוא 0.254
06/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2019 הוא 0.254
07/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2019 הוא 0.254
08/04/2019 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2019 הוא 0.254
09/04/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2019 הוא 0.256
10/04/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2019 הוא 0.256
11/04/2019 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2019 הוא 0.257
12/04/2019 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2019 הוא 0.255
13/04/2019 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2019 הוא 0.255
14/04/2019 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2019 הוא 0.255
15/04/2019 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2019 הוא 0.255
16/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2019 הוא 0.253
17/04/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2019 הוא 0.256
18/04/2019 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2019 הוא 0.255
19/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2019 הוא 0.253
20/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2019 הוא 0.253
21/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2019 הוא 0.253
22/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2019 הוא 0.253
23/04/2019 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2019 הוא 0.253
24/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2019 הוא 0.252
25/04/2019 0.25 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2019 הוא 0.25
26/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2019 הוא 0.252
27/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2019 הוא 0.252
28/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2019 הוא 0.252
29/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2019 הוא 0.252
30/04/2019 0.252 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2019 הוא 0.252
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2019 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2019

תגובות הגולשים