OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2019 הוא 0.237
02/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2019 הוא 0.237
03/12/2019 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2019 הוא 0.238
04/12/2019 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2019 הוא 0.238
05/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2019 הוא 0.237
06/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2019 הוא 0.237
07/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2019 הוא 0.237
08/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2019 הוא 0.237
09/12/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2019 הוא 0.237
10/12/2019 0.234 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2019 הוא 0.234
11/12/2019 0.235 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2019 הוא 0.235
12/12/2019 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2019 הוא 0.238
13/12/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2019 הוא 0.241
14/12/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2019 הוא 0.242
15/12/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2019 הוא 0.242
16/12/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2019 הוא 0.242
17/12/2019 0.243 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2019 הוא 0.243
18/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2019 הוא 0.244
19/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2019 הוא 0.244
20/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2019 הוא 0.244
21/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2019 הוא 0.244
22/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2019 הוא 0.244
23/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2019 הוא 0.244
24/12/2019 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2019 הוא 0.244
25/12/2019 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2019 הוא 0.245
26/12/2019 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2019 הוא 0.245
27/12/2019 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2019 הוא 0.246
28/12/2019 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2019 הוא 0.246
29/12/2019 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2019 הוא 0.246
30/12/2019 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2019 הוא 0.246
31/12/2019 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2019 הוא 0.247
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2020 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2019

תגובות הגולשים