OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 2.417 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2011 הוא 2.417
02/01/2011 2.417 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2011 הוא 2.417
03/01/2011 2.417 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2011 הוא 2.417
04/01/2011 2.418 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2011 הוא 2.418
05/01/2011 2.394 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2011 הוא 2.394
06/01/2011 2.384 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2011 הוא 2.384
07/01/2011 2.377 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2011 הוא 2.377
08/01/2011 2.362 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2011 הוא 2.362
09/01/2011 2.362 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2011 הוא 2.362
10/01/2011 2.362 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2011 הוא 2.362
11/01/2011 2.348 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2011 הוא 2.348
12/01/2011 2.35 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2011 הוא 2.35
13/01/2011 2.405 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2011 הוא 2.405
14/01/2011 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2011 הוא 2.426
15/01/2011 2.415 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2011 הוא 2.415
16/01/2011 2.415 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2011 הוא 2.415
17/01/2011 2.415 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2011 הוא 2.415
18/01/2011 2.416 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2011 הוא 2.416
19/01/2011 2.441 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2011 הוא 2.441
20/01/2011 2.493 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2011 הוא 2.493
21/01/2011 2.511 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2011 הוא 2.511
22/01/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2011 הוא 2.514
23/01/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2011 הוא 2.514
24/01/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2011 הוא 2.514
25/01/2011 2.515 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2011 הוא 2.515
26/01/2011 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2011 הוא 2.523
27/01/2011 2.559 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2011 הוא 2.559
28/01/2011 2.574 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2011 הוא 2.574
29/01/2011 2.599 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2011 הוא 2.599
30/01/2011 2.599 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2011 הוא 2.599
31/01/2011 2.599 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2011 הוא 2.599
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2011 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2010

תגובות הגולשים