OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2011 הוא 2.514
02/04/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2011 הוא 2.522
03/04/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2011 הוא 2.522
04/04/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2011 הוא 2.522
05/04/2011 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2011 הוא 2.512
06/04/2011 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2011 הוא 2.531
07/04/2011 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2011 הוא 2.523
08/04/2011 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2011 הוא 2.53
09/04/2011 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2011 הוא 2.54
10/04/2011 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2011 הוא 2.54
11/04/2011 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2011 הוא 2.54
12/04/2011 2.548 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2011 הוא 2.548
13/04/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2011 הוא 2.525
14/04/2011 2.524 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2011 הוא 2.524
15/04/2011 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2011 הוא 2.527
16/04/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2011 הוא 2.508
17/04/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2011 הוא 2.508
18/04/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2011 הוא 2.508
19/04/2011 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2011 הוא 2.512
20/04/2011 2.533 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2011 הוא 2.533
21/04/2011 2.538 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2011 הוא 2.538
22/04/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2011 הוא 2.551
23/04/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2011 הוא 2.551
24/04/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2011 הוא 2.551
25/04/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2011 הוא 2.551
26/04/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2011 הוא 2.551
27/04/2011 2.563 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2011 הוא 2.563
28/04/2011 2.582 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2011 הוא 2.582
29/04/2011 2.575 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2011 הוא 2.575
30/04/2011 2.575 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2011 הוא 2.575
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2011 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2011

תגובות הגולשים