OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 2.56 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2011 הוא 2.56
02/05/2011 2.56 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2011 הוא 2.56
03/05/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2011 הוא 2.562
04/05/2011 2.583 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2011 הוא 2.583
05/05/2011 2.579 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2011 הוא 2.579
06/05/2011 2.566 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2011 הוא 2.566
07/05/2011 2.536 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2011 הוא 2.536
08/05/2011 2.536 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2011 הוא 2.536
09/05/2011 2.536 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2011 הוא 2.536
10/05/2011 2.535 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2011 הוא 2.535
11/05/2011 2.546 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2011 הוא 2.546
12/05/2011 2.536 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2011 הוא 2.536
13/05/2011 2.542 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2011 הוא 2.542
14/05/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2011 הוא 2.551
15/05/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2011 הוא 2.551
16/05/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2011 הוא 2.551
17/05/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2011 הוא 2.562
18/05/2011 2.571 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2011 הוא 2.571
19/05/2011 2.544 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2011 הוא 2.544
20/05/2011 2.538 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2011 הוא 2.538
21/05/2011 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2011 הוא 2.527
22/05/2011 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2011 הוא 2.527
23/05/2011 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2011 הוא 2.527
24/05/2011 2.509 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2011 הוא 2.509
25/05/2011 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2011 הוא 2.516
26/05/2011 2.515 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2011 הוא 2.515
27/05/2011 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2011 הוא 2.531
28/05/2011 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2011 הוא 2.519
29/05/2011 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2011 הוא 2.519
30/05/2011 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2011 הוא 2.519
31/05/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2011 הוא 2.525
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2011 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2011

תגובות הגולשים