OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2011 (06/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2011 (06/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2011 2.518 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2011 הוא 2.518
02/06/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2011 הוא 2.514
03/06/2011 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2011 הוא 2.507
04/06/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2011 הוא 2.522
05/06/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2011 הוא 2.522
06/06/2011 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2011 הוא 2.522
07/06/2011 2.52 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2011 הוא 2.52
08/06/2011 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2011 הוא 2.516
09/06/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2011 הוא 2.525
10/06/2011 2.513 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2011 הוא 2.513
11/06/2011 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2011 הוא 2.51
12/06/2011 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2011 הוא 2.51
13/06/2011 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2011 הוא 2.51
14/06/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2011 הוא 2.508
15/06/2011 2.501 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2011 הוא 2.501
16/06/2011 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2011 הוא 2.512
17/06/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2011 הוא 2.508
18/06/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2011 הוא 2.517
19/06/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2011 הוא 2.517
20/06/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2011 הוא 2.517
21/06/2011 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2011 הוא 2.508
22/06/2011 2.513 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2011 הוא 2.513
23/06/2011 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2011 הוא 2.507
24/06/2011 2.499 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2011 הוא 2.499
25/06/2011 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2011 הוא 2.507
26/06/2011 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2011 הוא 2.507
27/06/2011 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2011 הוא 2.507
28/06/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2011 הוא 2.525
29/06/2011 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2011 הוא 2.53
30/06/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2011 הוא 2.528
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2011 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2011

תגובות הגולשים