OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2011 (07/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2011 (07/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2011 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2011 הוא 2.516
02/07/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2011 הוא 2.517
03/07/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2011 הוא 2.517
04/07/2011 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2011 הוא 2.517
05/07/2011 2.52 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2011 הוא 2.52
06/07/2011 2.506 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2011 הוא 2.506
07/07/2011 2.483 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2011 הוא 2.483
08/07/2011 2.478 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2011 הוא 2.478
09/07/2011 2.474 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2011 הוא 2.474
10/07/2011 2.474 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2011 הוא 2.474
11/07/2011 2.474 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2011 הוא 2.474
12/07/2011 2.475 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2011 הוא 2.475
13/07/2011 2.482 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2011 הוא 2.482
14/07/2011 2.489 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2011 הוא 2.489
15/07/2011 2.487 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2011 הוא 2.487
16/07/2011 2.475 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2011 הוא 2.475
17/07/2011 2.475 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2011 הוא 2.475
18/07/2011 2.475 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2011 הוא 2.475
19/07/2011 2.493 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2011 הוא 2.493
20/07/2011 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2011 הוא 2.48
21/07/2011 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2011 הוא 2.488
22/07/2011 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2011 הוא 2.50
23/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2011 הוא 2.503
24/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2011 הוא 2.503
25/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2011 הוא 2.503
26/07/2011 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2011 הוא 2.514
27/07/2011 2.515 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2011 הוא 2.515
28/07/2011 2.502 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2011 הוא 2.502
29/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2011 הוא 2.503
30/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2011 הוא 2.503
31/07/2011 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2011 הוא 2.503
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2011 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2011

תגובות הגולשים