OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 2.581 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2011 הוא 2.581
02/12/2011 2.573 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2011 הוא 2.573
03/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2011 הוא 2.562
04/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2011 הוא 2.562
05/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2011 הוא 2.562
06/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2011 הוא 2.562
07/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2011 הוא 2.562
08/12/2011 2.562 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2011 הוא 2.562
09/12/2011 2.574 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2011 הוא 2.574
10/12/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2011 הוא 2.551
11/12/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2011 הוא 2.551
12/12/2011 2.551 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2011 הוא 2.551
13/12/2011 2.548 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2011 הוא 2.548
14/12/2011 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2011 הוא 2.529
15/12/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2011 הוא 2.528
16/12/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2011 הוא 2.528
17/12/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2011 הוא 2.528
18/12/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2011 הוא 2.528
19/12/2011 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2011 הוא 2.528
20/12/2011 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2011 הוא 2.529
21/12/2011 2.521 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2011 הוא 2.521
22/12/2011 2.524 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2011 הוא 2.524
23/12/2011 2.524 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2011 הוא 2.524
24/12/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2011 הוא 2.525
25/12/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2011 הוא 2.525
26/12/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2011 הוא 2.525
27/12/2011 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2011 הוא 2.525
28/12/2011 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2011 הוא 2.539
29/12/2011 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2011 הוא 2.512
30/12/2011 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2011 הוא 2.529
31/12/2011 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2011 הוא 2.529
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2011

תגובות הגולשים