OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2012 (01/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2012 (01/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2012 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2012 הוא 2.523
02/01/2012 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2012 הוא 2.523
03/01/2012 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2012 הוא 2.54
04/01/2012 2.555 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2012 הוא 2.555
05/01/2012 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2012 הוא 2.526
06/01/2012 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2012 הוא 2.508
07/01/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2012 הוא 2.50
08/01/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2012 הוא 2.50
09/01/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2012 הוא 2.50
10/01/2012 2.505 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2012 הוא 2.505
11/01/2012 2.501 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2012 הוא 2.501
12/01/2012 2.499 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2012 הוא 2.499
13/01/2012 2.502 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2012 הוא 2.502
14/01/2012 2.495 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2012 הוא 2.495
15/01/2012 2.495 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2012 הוא 2.495
16/01/2012 2.495 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2012 הוא 2.495
17/01/2012 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2012 הוא 2.507
18/01/2012 2.497 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2012 הוא 2.497
19/01/2012 2.498 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2012 הוא 2.498
20/01/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2012 הוא 2.50
21/01/2012 2.509 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2012 הוא 2.509
22/01/2012 2.509 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2012 הוא 2.509
23/01/2012 2.509 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2012 הוא 2.509
24/01/2012 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2012 הוא 2.516
25/01/2012 2.507 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2012 הוא 2.507
26/01/2012 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2012 הוא 2.526
27/01/2012 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2012 הוא 2.523
28/01/2012 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2012 הוא 2.525
29/01/2012 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2012 הוא 2.525
30/01/2012 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2012 הוא 2.525
31/01/2012 2.514 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2012 הוא 2.514
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2011

תגובות הגולשים