OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 2.537 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2012 הוא 2.537
02/04/2012 2.537 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2012 הוא 2.537
03/04/2012 2.534 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2012 הוא 2.534
04/04/2012 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2012 הוא 2.516
05/04/2012 2.504 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2012 הוא 2.504
06/04/2012 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2012 הוא 2.51
07/04/2012 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2012 הוא 2.51
08/04/2012 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2012 הוא 2.51
09/04/2012 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2012 הוא 2.51
10/04/2012 2.51 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2012 הוא 2.51
11/04/2012 2.521 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2012 הוא 2.521
12/04/2012 2.523 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2012 הוא 2.523
13/04/2012 2.518 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2012 הוא 2.518
14/04/2012 2.506 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2012 הוא 2.506
15/04/2012 2.506 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2012 הוא 2.506
16/04/2012 2.506 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2012 הוא 2.506
17/04/2012 2.521 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2012 הוא 2.521
18/04/2012 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2012 הוא 2.522
19/04/2012 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2012 הוא 2.517
20/04/2012 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2012 הוא 2.528
21/04/2012 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2012 הוא 2.527
22/04/2012 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2012 הוא 2.527
23/04/2012 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2012 הוא 2.527
24/04/2012 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2012 הוא 2.528
25/04/2012 2.533 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2012 הוא 2.533
26/04/2012 2.536 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2012 הוא 2.536
27/04/2012 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2012 הוא 2.539
28/04/2012 2.534 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2012 הוא 2.534
29/04/2012 2.534 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2012 הוא 2.534
30/04/2012 2.534 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2012 הוא 2.534
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2012

תגובות הגולשים