OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2012 (05/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2012 (05/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2012 2.543 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2012 הוא 2.543
02/05/2012 2.543 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2012 הוא 2.543
03/05/2012 2.534 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2012 הוא 2.534
04/05/2012 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2012 הוא 2.539
05/05/2012 2.535 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2012 הוא 2.535
06/05/2012 2.535 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2012 הוא 2.535
07/05/2012 2.535 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2012 הוא 2.535
08/05/2012 2.532 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2012 הוא 2.532
09/05/2012 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2012 הוא 2.527
10/05/2012 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2012 הוא 2.53
11/05/2012 2.525 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2012 הוא 2.525
12/05/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2012 הוא 2.519
13/05/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2012 הוא 2.519
14/05/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2012 הוא 2.519
15/05/2012 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2012 הוא 2.512
16/05/2012 2.494 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2012 הוא 2.494
17/05/2012 2.482 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2012 הוא 2.482
18/05/2012 2.491 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2012 הוא 2.491
19/05/2012 2.497 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2012 הוא 2.497
20/05/2012 2.497 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2012 הוא 2.497
21/05/2012 2.497 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2012 הוא 2.497
22/05/2012 2.493 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2012 הוא 2.493
23/05/2012 2.495 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2012 הוא 2.495
24/05/2012 2.472 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2012 הוא 2.472
25/05/2012 2.473 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2012 הוא 2.473
26/05/2012 2.479 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2012 הוא 2.479
27/05/2012 2.479 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2012 הוא 2.479
28/05/2012 2.479 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2012 הוא 2.479
29/05/2012 2.481 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2012 הוא 2.481
30/05/2012 2.468 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2012 הוא 2.468
31/05/2012 2.466 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2012 הוא 2.466
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2012

תגובות הגולשים