OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2012 (06/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2012 (06/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2012 2.463 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2012 הוא 2.463
02/06/2012 2.477 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2012 הוא 2.477
03/06/2012 2.477 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2012 הוא 2.477
04/06/2012 2.477 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2012 הוא 2.477
05/06/2012 2.476 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2012 הוא 2.476
06/06/2012 2.485 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2012 הוא 2.485
07/06/2012 2.492 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2012 הוא 2.492
08/06/2012 2.472 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2012 הוא 2.472
09/06/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2012 הוא 2.48
10/06/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2012 הוא 2.48
11/06/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2012 הוא 2.48
12/06/2012 2.485 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2012 הוא 2.485
13/06/2012 2.486 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2012 הוא 2.486
14/06/2012 2.491 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2012 הוא 2.491
15/06/2012 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2012 הוא 2.488
16/06/2012 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2012 הוא 2.488
17/06/2012 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2012 הוא 2.488
18/06/2012 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2012 הוא 2.488
19/06/2012 2.488 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2012 הוא 2.488
20/06/2012 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2012 הוא 2.512
21/06/2012 2.512 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2012 הוא 2.512
22/06/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2012 הוא 2.50
23/06/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2012 הוא 2.50
24/06/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2012 הוא 2.50
25/06/2012 2.50 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2012 הוא 2.50
26/06/2012 2.513 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2012 הוא 2.513
27/06/2012 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2012 הוא 2.516
28/06/2012 2.505 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2012 הוא 2.505
29/06/2012 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2012 הוא 2.529
30/06/2012 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2012 הוא 2.529
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2012

תגובות הגולשים