OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2012 (07/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2012 (07/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2012 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2012 הוא 2.526
02/07/2012 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2012 הוא 2.526
03/07/2012 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2012 הוא 2.526
04/07/2012 2.515 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2012 הוא 2.515
05/07/2012 2.489 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2012 הוא 2.489
06/07/2012 2.486 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2012 הוא 2.486
07/07/2012 2.49 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2012 הוא 2.49
08/07/2012 2.49 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2012 הוא 2.49
09/07/2012 2.49 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2012 הוא 2.49
10/07/2012 2.489 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2012 הוא 2.489
11/07/2012 2.485 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2012 הוא 2.485
12/07/2012 2.476 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2012 הוא 2.476
13/07/2012 2.472 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2012 הוא 2.472
14/07/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2012 הוא 2.48
15/07/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2012 הוא 2.48
16/07/2012 2.48 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2012 הוא 2.48
17/07/2012 2.502 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2012 הוא 2.502
18/07/2012 2.505 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2012 הוא 2.505
19/07/2012 2.533 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2012 הוא 2.533
20/07/2012 2.497 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2012 הוא 2.497
21/07/2012 2.501 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2012 הוא 2.501
22/07/2012 2.501 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2012 הוא 2.501
23/07/2012 2.501 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2012 הוא 2.501
24/07/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2012 הוא 2.519
25/07/2012 2.524 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2012 הוא 2.524
26/07/2012 2.553 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2012 הוא 2.553
27/07/2012 2.56 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2012 הוא 2.56
28/07/2012 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2012 הוא 2.529
29/07/2012 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2012 הוא 2.529
30/07/2012 2.529 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2012 הוא 2.529
31/07/2012 2.509 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2012 הוא 2.509
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2012 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2012

תגובות הגולשים