OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 2.544 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2012 הוא 2.544
02/12/2012 2.544 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2012 הוא 2.544
03/12/2012 2.544 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2012 הוא 2.544
04/12/2012 2.554 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2012 הוא 2.554
05/12/2012 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2012 הוא 2.54
06/12/2012 2.549 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2012 הוא 2.549
07/12/2012 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2012 הוא 2.53
08/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2012 הוא 2.531
09/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2012 הוא 2.531
10/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2012 הוא 2.531
11/12/2012 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2012 הוא 2.53
12/12/2012 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2012 הוא 2.522
13/12/2012 2.527 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2012 הוא 2.527
14/12/2012 2.54 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2012 הוא 2.54
15/12/2012 2.543 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2012 הוא 2.543
16/12/2012 2.543 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2012 הוא 2.543
17/12/2012 2.543 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2012 הוא 2.543
18/12/2012 2.537 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2012 הוא 2.537
19/12/2012 2.547 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2012 הוא 2.547
20/12/2012 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2012 הוא 2.539
21/12/2012 2.53 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2012 הוא 2.53
22/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2012 הוא 2.531
23/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2012 הוא 2.531
24/12/2012 2.531 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2012 הוא 2.531
25/12/2012 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2012 הוא 2.528
26/12/2012 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2012 הוא 2.528
27/12/2012 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2012 הוא 2.528
28/12/2012 2.515 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2012 הוא 2.515
29/12/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2012 הוא 2.519
30/12/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2012 הוא 2.519
31/12/2012 2.519 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2012 הוא 2.519
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2012

תגובות הגולשים