OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2013 (01/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2013 (01/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2013 2.518 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2013 הוא 2.518
02/01/2013 2.518 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2013 הוא 2.518
03/01/2013 2.511 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2013 הוא 2.511
04/01/2013 2.516 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2013 הוא 2.516
05/01/2013 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2013 הוא 2.528
06/01/2013 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2013 הוא 2.528
07/01/2013 2.528 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2013 הוא 2.528
08/01/2013 2.522 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2013 הוא 2.522
09/01/2013 2.526 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2013 הוא 2.526
10/01/2013 2.533 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2013 הוא 2.533
11/01/2013 2.541 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2013 הוא 2.541
12/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2013 הוא 2.545
13/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2013 הוא 2.545
14/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2013 הוא 2.545
15/01/2013 2.544 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2013 הוא 2.544
16/01/2013 2.533 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2013 הוא 2.533
17/01/2013 2.542 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2013 הוא 2.542
18/01/2013 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2013 הוא 2.539
19/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2013 הוא 2.545
20/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2013 הוא 2.545
21/01/2013 2.545 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2013 הוא 2.545
22/01/2013 2.548 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2013 הוא 2.548
23/01/2013 2.539 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2013 הוא 2.539
24/01/2013 2.537 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2013 הוא 2.537
25/01/2013 2.558 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2013 הוא 2.558
26/01/2013 2.561 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2013 הוא 2.561
27/01/2013 2.561 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2013 הוא 2.561
28/01/2013 2.561 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2013 הוא 2.561
29/01/2013 2.559 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2013 הוא 2.559
30/01/2013 2.584 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2013 הוא 2.584
31/01/2013 2.583 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2013 הוא 2.583
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2012

תגובות הגולשים