OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 2.372 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2013 הוא 2.372
02/04/2013 2.372 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2013 הוא 2.372
03/04/2013 2.374 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2013 הוא 2.374
04/04/2013 2.379 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2013 הוא 2.379
05/04/2013 2.401 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2013 הוא 2.401
06/04/2013 2.41 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2013 הוא 2.41
07/04/2013 2.41 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2013 הוא 2.41
08/04/2013 2.41 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2013 הוא 2.41
09/04/2013 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2013 הוא 2.42
10/04/2013 2.432 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2013 הוא 2.432
11/04/2013 2.435 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2013 הוא 2.435
12/04/2013 2.422 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2013 הוא 2.422
13/04/2013 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2013 הוא 2.426
14/04/2013 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2013 הוא 2.426
15/04/2013 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2013 הוא 2.426
16/04/2013 2.435 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2013 הוא 2.435
17/04/2013 2.434 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2013 הוא 2.434
18/04/2013 2.419 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2013 הוא 2.419
19/04/2013 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2013 הוא 2.433
20/04/2013 2.419 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2013 הוא 2.419
21/04/2013 2.419 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2013 הוא 2.419
22/04/2013 2.419 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2013 הוא 2.419
23/04/2013 2.407 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2013 הוא 2.407
24/04/2013 2.407 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2013 הוא 2.407
25/04/2013 2.412 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2013 הוא 2.412
26/04/2013 2.396 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2013 הוא 2.396
27/04/2013 2.407 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2013 הוא 2.407
28/04/2013 2.407 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2013 הוא 2.407
29/04/2013 2.407 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2013 הוא 2.407
30/04/2013 2.402 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2013 הוא 2.402
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2013

תגובות הגולשים