OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 2.406 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2013 הוא 2.406
02/05/2013 2.406 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2013 הוא 2.406
03/05/2013 2.385 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2013 הוא 2.385
04/05/2013 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2013 הוא 2.392
05/05/2013 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2013 הוא 2.392
06/05/2013 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2013 הוא 2.392
07/05/2013 2.388 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2013 הוא 2.388
08/05/2013 2.39 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2013 הוא 2.39
09/05/2013 2.386 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2013 הוא 2.386
10/05/2013 2.368 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2013 הוא 2.368
11/05/2013 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2013 הוא 2.378
12/05/2013 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2013 הוא 2.378
13/05/2013 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2013 הוא 2.378
14/05/2013 2.416 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2013 הוא 2.416
15/05/2013 2.413 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2013 הוא 2.413
16/05/2013 2.403 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2013 הוא 2.403
17/05/2013 2.41 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2013 הוא 2.41
18/05/2013 2.406 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2013 הוא 2.406
19/05/2013 2.406 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2013 הוא 2.406
20/05/2013 2.406 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2013 הוא 2.406
21/05/2013 2.413 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2013 הוא 2.413
22/05/2013 2.442 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2013 הוא 2.442
23/05/2013 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2013 הוא 2.439
24/05/2013 2.445 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2013 הוא 2.445
25/05/2013 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2013 הוא 2.439
26/05/2013 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2013 הוא 2.439
27/05/2013 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2013 הוא 2.439
28/05/2013 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2013 הוא 2.452
29/05/2013 2.448 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2013 הוא 2.448
30/05/2013 2.444 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2013 הוא 2.444
31/05/2013 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2013 הוא 2.455
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2013

תגובות הגולשים