OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2013 (06/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2013 (06/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2013 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2013 הוא 2.452
02/06/2013 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2013 הוא 2.452
03/06/2013 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2013 הוא 2.452
04/06/2013 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2013 הוא 2.457
05/06/2013 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2013 הוא 2.452
06/06/2013 2.443 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2013 הוא 2.443
07/06/2013 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2013 הוא 2.45
08/06/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2013 הוא 2.453
09/06/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2013 הוא 2.453
10/06/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2013 הוא 2.453
11/06/2013 2.477 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2013 הוא 2.477
12/06/2013 2.463 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2013 הוא 2.463
13/06/2013 2.461 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2013 הוא 2.461
14/06/2013 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2013 הוא 2.45
15/06/2013 2.454 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2013 הוא 2.454
16/06/2013 2.454 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2013 הוא 2.454
17/06/2013 2.454 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2013 הוא 2.454
18/06/2013 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2013 הוא 2.457
19/06/2013 2.463 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2013 הוא 2.463
20/06/2013 2.454 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2013 הוא 2.454
21/06/2013 2.449 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2013 הוא 2.449
22/06/2013 2.434 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2013 הוא 2.434
23/06/2013 2.434 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2013 הוא 2.434
24/06/2013 2.434 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2013 הוא 2.434
25/06/2013 2.417 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2013 הוא 2.417
26/06/2013 2.413 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2013 הוא 2.413
27/06/2013 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2013 הוא 2.423
28/06/2013 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2013 הוא 2.423
29/06/2013 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2013 הוא 2.423
30/06/2013 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2013 הוא 2.423
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2013

תגובות הגולשים