OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2013 (07/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2013 (07/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2013 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2013 הוא 2.423
02/07/2013 2.419 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2013 הוא 2.419
03/07/2013 2.418 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2013 הוא 2.418
04/07/2013 2.417 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2013 הוא 2.417
05/07/2013 2.40 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2013 הוא 2.40
06/07/2013 2.405 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2013 הוא 2.405
07/07/2013 2.405 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2013 הוא 2.405
08/07/2013 2.405 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2013 הוא 2.405
09/07/2013 2.401 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2013 הוא 2.401
10/07/2013 2.388 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2013 הוא 2.388
11/07/2013 2.412 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2013 הוא 2.412
12/07/2013 2.399 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2013 הוא 2.399
13/07/2013 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2013 הוא 2.395
14/07/2013 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2013 הוא 2.395
15/07/2013 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2013 הוא 2.395
16/07/2013 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2013 הוא 2.392
17/07/2013 2.399 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2013 הוא 2.399
18/07/2013 2.412 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2013 הוא 2.412
19/07/2013 2.397 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2013 הוא 2.397
20/07/2013 2.404 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2013 הוא 2.404
21/07/2013 2.404 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2013 הוא 2.404
22/07/2013 2.404 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2013 הוא 2.404
23/07/2013 2.409 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2013 הוא 2.409
24/07/2013 2.424 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2013 הוא 2.424
25/07/2013 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2013 הוא 2.426
26/07/2013 2.431 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2013 הוא 2.431
27/07/2013 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2013 הוא 2.436
28/07/2013 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2013 הוא 2.436
29/07/2013 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2013 הוא 2.436
30/07/2013 2.427 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2013 הוא 2.427
31/07/2013 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2013 הוא 2.42
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2013 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2013

תגובות הגולשים