OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 2.444 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2013 הוא 2.444
02/12/2013 2.444 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2013 הוא 2.444
03/12/2013 2.445 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2013 הוא 2.445
04/12/2013 2.448 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2013 הוא 2.448
05/12/2013 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2013 הוא 2.45
06/12/2013 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2013 הוא 2.45
07/12/2013 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2013 הוא 2.456
08/12/2013 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2013 הוא 2.456
09/12/2013 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2013 הוא 2.456
10/12/2013 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2013 הוא 2.457
11/12/2013 2.465 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2013 הוא 2.465
12/12/2013 2.468 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2013 הוא 2.468
13/12/2013 2.458 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2013 הוא 2.458
14/12/2013 2.469 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2013 הוא 2.469
15/12/2013 2.469 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2013 הוא 2.469
16/12/2013 2.469 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2013 הוא 2.469
17/12/2013 2.468 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2013 הוא 2.468
18/12/2013 2.466 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2013 הוא 2.466
19/12/2013 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2013 הוא 2.457
20/12/2013 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2013 הוא 2.456
21/12/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2013 הוא 2.453
22/12/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2013 הוא 2.453
23/12/2013 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2013 הוא 2.453
24/12/2013 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2013 הוא 2.436
25/12/2013 2.458 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2013 הוא 2.458
26/12/2013 2.458 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2013 הוא 2.458
27/12/2013 2.458 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2013 הוא 2.458
28/12/2013 2.451 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2013 הוא 2.451
29/12/2013 2.451 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2013 הוא 2.451
30/12/2013 2.451 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2013 הוא 2.451
31/12/2013 2.448 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2013 הוא 2.448
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2013

תגובות הגולשים