OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2014 (01/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2014 (01/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2014 הוא 2.439
02/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2014 הוא 2.439
03/01/2014 2.441 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2014 הוא 2.441
04/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2014 הוא 2.436
05/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2014 הוא 2.436
06/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2014 הוא 2.436
07/01/2014 2.44 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2014 הוא 2.44
08/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2014 הוא 2.436
09/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2014 הוא 2.439
10/01/2014 2.429 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2014 הוא 2.429
11/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2014 הוא 2.436
12/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2014 הוא 2.436
13/01/2014 2.436 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2014 הוא 2.436
14/01/2014 2.437 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2014 הוא 2.437
15/01/2014 2.424 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2014 הוא 2.424
16/01/2014 2.428 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2014 הוא 2.428
17/01/2014 2.425 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2014 הוא 2.425
18/01/2014 2.421 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2014 הוא 2.421
19/01/2014 2.421 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2014 הוא 2.421
20/01/2014 2.421 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2014 הוא 2.421
21/01/2014 2.418 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2014 הוא 2.418
22/01/2014 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2014 הוא 2.42
23/01/2014 2.43 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2014 הוא 2.43
24/01/2014 2.443 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2014 הוא 2.443
25/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2014 הוא 2.439
26/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2014 הוא 2.439
27/01/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2014 הוא 2.439
28/01/2014 2.442 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2014 הוא 2.442
29/01/2014 2.429 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2014 הוא 2.429
30/01/2014 2.424 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2014 הוא 2.424
31/01/2014 2.431 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2014 הוא 2.431
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2013

תגובות הגולשים