OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 2.451 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2014 הוא 2.451
02/04/2014 2.449 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2014 הוא 2.449
03/04/2014 2.443 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2014 הוא 2.443
04/04/2014 2.441 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2014 הוא 2.441
05/04/2014 2.449 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2014 הוא 2.449
06/04/2014 2.449 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2014 הוא 2.449
07/04/2014 2.449 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2014 הוא 2.449
08/04/2014 2.452 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2014 הוא 2.452
09/04/2014 2.454 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2014 הוא 2.454
10/04/2014 2.459 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2014 הוא 2.459
11/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2014 הוא 2.46
12/04/2014 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2014 הוא 2.455
13/04/2014 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2014 הוא 2.455
14/04/2014 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2014 הוא 2.455
15/04/2014 2.448 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2014 הוא 2.448
16/04/2014 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2014 הוא 2.456
17/04/2014 2.462 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2014 הוא 2.462
18/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2014 הוא 2.46
19/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2014 הוא 2.46
20/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2014 הוא 2.46
21/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2014 הוא 2.46
22/04/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2014 הוא 2.46
23/04/2014 2.467 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2014 הוא 2.467
24/04/2014 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2014 הוא 2.457
25/04/2014 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2014 הוא 2.455
26/04/2014 2.464 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2014 הוא 2.464
27/04/2014 2.464 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2014 הוא 2.464
28/04/2014 2.464 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2014 הוא 2.464
29/04/2014 2.456 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2014 הוא 2.456
30/04/2014 2.455 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2014 הוא 2.455
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2014

תגובות הגולשים