OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2014 הוא 2.45
02/05/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2014 הוא 2.45
03/05/2014 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2014 הוא 2.453
04/05/2014 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2014 הוא 2.453
05/05/2014 2.453 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2014 הוא 2.453
06/05/2014 2.458 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2014 הוא 2.458
07/05/2014 2.457 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2014 הוא 2.457
08/05/2014 2.459 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2014 הוא 2.459
09/05/2014 2.434 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2014 הוא 2.434
10/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2014 הוא 2.433
11/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2014 הוא 2.433
12/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2014 הוא 2.433
13/05/2014 2.422 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2014 הוא 2.422
14/05/2014 2.424 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2014 הוא 2.424
15/05/2014 2.413 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2014 הוא 2.413
16/05/2014 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2014 הוא 2.423
17/05/2014 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2014 הוא 2.423
18/05/2014 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2014 הוא 2.423
19/05/2014 2.423 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2014 הוא 2.423
20/05/2014 2.43 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2014 הוא 2.43
21/05/2014 2.442 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2014 הוא 2.442
22/05/2014 2.437 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2014 הוא 2.437
23/05/2014 2.429 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2014 הוא 2.429
24/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2014 הוא 2.433
25/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2014 הוא 2.433
26/05/2014 2.433 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2014 הוא 2.433
27/05/2014 2.425 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2014 הוא 2.425
28/05/2014 2.428 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2014 הוא 2.428
29/05/2014 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2014 הוא 2.42
30/05/2014 2.416 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2014 הוא 2.416
31/05/2014 2.416 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2014 הוא 2.416
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2014

תגובות הגולשים