OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2014 (06/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2014 (06/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2014 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2014 הוא 2.42
02/06/2014 2.42 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2014 הוא 2.42
03/06/2014 2.426 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2014 הוא 2.426
04/06/2014 2.427 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2014 הוא 2.427
05/06/2014 2.412 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2014 הוא 2.412
06/06/2014 2.415 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2014 הוא 2.415
07/06/2014 2.408 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2014 הוא 2.408
08/06/2014 2.408 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2014 הוא 2.408
09/06/2014 2.408 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2014 הוא 2.408
10/06/2014 2.398 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2014 הוא 2.398
11/06/2014 2.398 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2014 הוא 2.398
12/06/2014 2.394 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2014 הוא 2.394
13/06/2014 2.391 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2014 הוא 2.391
14/06/2014 2.393 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2014 הוא 2.393
15/06/2014 2.393 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2014 הוא 2.393
16/06/2014 2.393 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2014 הוא 2.393
17/06/2014 2.396 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2014 הוא 2.396
18/06/2014 2.397 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2014 הוא 2.397
19/06/2014 2.397 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2014 הוא 2.397
20/06/2014 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2014 הוא 2.395
21/06/2014 2.40 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2014 הוא 2.40
22/06/2014 2.40 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2014 הוא 2.40
23/06/2014 2.40 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2014 הוא 2.40
24/06/2014 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2014 הוא 2.392
25/06/2014 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2014 הוא 2.395
26/06/2014 2.386 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2014 הוא 2.386
27/06/2014 2.388 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2014 הוא 2.388
28/06/2014 2.401 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2014 הוא 2.401
29/06/2014 2.401 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2014 הוא 2.401
30/06/2014 2.401 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2014 הוא 2.401
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2014

תגובות הגולשים