OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2014 (07/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2014 (07/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2014 2.399 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2014 הוא 2.399
02/07/2014 2.392 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2014 הוא 2.392
03/07/2014 2.388 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2014 הוא 2.388
04/07/2014 2.375 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2014 הוא 2.375
05/07/2014 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2014 הוא 2.378
06/07/2014 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2014 הוא 2.378
07/07/2014 2.378 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2014 הוא 2.378
08/07/2014 2.383 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2014 הוא 2.383
09/07/2014 2.387 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2014 הוא 2.387
10/07/2014 2.385 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2014 הוא 2.385
11/07/2014 2.385 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2014 הוא 2.385
12/07/2014 2.386 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2014 הוא 2.386
13/07/2014 2.386 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2014 הוא 2.386
14/07/2014 2.386 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2014 הוא 2.386
15/07/2014 2.37 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2014 הוא 2.37
16/07/2014 2.359 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2014 הוא 2.359
17/07/2014 2.359 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2014 הוא 2.359
18/07/2014 2.368 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2014 הוא 2.368
19/07/2014 2.366 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2014 הוא 2.366
20/07/2014 2.366 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2014 הוא 2.366
21/07/2014 2.366 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2014 הוא 2.366
22/07/2014 2.354 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2014 הוא 2.354
23/07/2014 2.348 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2014 הוא 2.348
24/07/2014 2.344 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2014 הוא 2.344
25/07/2014 2.352 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2014 הוא 2.352
26/07/2014 2.355 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2014 הוא 2.355
27/07/2014 2.355 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2014 הוא 2.355
28/07/2014 2.355 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2014 הוא 2.355
29/07/2014 2.353 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2014 הוא 2.353
30/07/2014 2.348 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2014 הוא 2.348
31/07/2014 2.347 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2014 הוא 2.347
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2014 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2014

תגובות הגולשים