OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2016 (06/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2016 (06/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2016 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2016 הוא 2.201
02/06/2016 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2016 הוא 2.204
03/06/2016 2.211 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2016 הוא 2.211
04/06/2016 2.224 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2016 הוא 2.224
05/06/2016 2.224 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2016 הוא 2.224
06/06/2016 2.224 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2016 הוא 2.224
07/06/2016 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2016 הוא 2.217
08/06/2016 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2016 הוא 2.226
09/06/2016 2.23 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2016 הוא 2.23
10/06/2016 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2016 הוא 2.226
11/06/2016 2.23 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2016 הוא 2.23
12/06/2016 2.23 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2016 הוא 2.23
13/06/2016 2.23 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2016 הוא 2.23
14/06/2016 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2016 הוא 2.219
15/06/2016 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2016 הוא 2.226
16/06/2016 2.21 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2016 הוא 2.21
17/06/2016 2.228 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2016 הוא 2.228
18/06/2016 2.231 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2016 הוא 2.231
19/06/2016 2.231 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2016 הוא 2.231
20/06/2016 2.231 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2016 הוא 2.231
21/06/2016 2.233 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2016 הוא 2.233
22/06/2016 2.223 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2016 הוא 2.223
23/06/2016 2.227 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2016 הוא 2.227
24/06/2016 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2016 הוא 2.204
25/06/2016 2.192 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2016 הוא 2.192
26/06/2016 2.192 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2016 הוא 2.192
27/06/2016 2.192 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2016 הוא 2.192
28/06/2016 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2016 הוא 2.197
29/06/2016 2.188 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2016 הוא 2.188
30/06/2016 2.186 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2016 הוא 2.186
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2016

תגובות הגולשים