OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2016 (07/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2016 (07/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2016 2.188 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2016 הוא 2.188
02/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2016 הוא 2.194
03/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2016 הוא 2.194
04/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2016 הוא 2.194
05/07/2016 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2016 הוא 2.205
06/07/2016 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2016 הוא 2.204
07/07/2016 2.199 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2016 הוא 2.199
08/07/2016 2.199 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2016 הוא 2.199
09/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2016 הוא 2.194
10/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2016 הוא 2.194
11/07/2016 2.194 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2016 הוא 2.194
12/07/2016 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2016 הוא 2.197
13/07/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2016 הוא 2.19
14/07/2016 2.195 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2016 הוא 2.195
15/07/2016 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2016 הוא 2.189
16/07/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2016 הוא 2.181
17/07/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2016 הוא 2.181
18/07/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2016 הוא 2.181
19/07/2016 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2016 הוא 2.177
20/07/2016 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2016 הוא 2.173
21/07/2016 2.171 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2016 הוא 2.171
22/07/2016 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2016 הוא 2.159
23/07/2016 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2016 הוא 2.159
24/07/2016 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2016 הוא 2.159
25/07/2016 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2016 הוא 2.159
26/07/2016 2.161 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2016 הוא 2.161
27/07/2016 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2016 הוא 2.158
28/07/2016 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2016 הוא 2.167
29/07/2016 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2016 הוא 2.173
30/07/2016 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2016 הוא 2.173
31/07/2016 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2016 הוא 2.173
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2016

תגובות הגולשים