OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2018 הוא 2.217
02/05/2018 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2018 הוא 2.217
03/05/2018 2.225 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2018 הוא 2.225
04/05/2018 2.216 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2018 הוא 2.216
05/05/2018 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2018 הוא 2.205
06/05/2018 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2018 הוא 2.205
07/05/2018 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2018 הוא 2.205
08/05/2018 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2018 הוא 2.183
09/05/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2018 הוא 2.181
10/05/2018 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2018 הוא 2.175
11/05/2018 2.176 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2018 הוא 2.176
12/05/2018 2.193 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2018 הוא 2.193
13/05/2018 2.193 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2018 הוא 2.193
14/05/2018 2.193 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2018 הוא 2.193
15/05/2018 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2018 הוא 2.189
16/05/2018 2.165 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2018 הוא 2.165
17/05/2018 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2018 הוא 2.167
18/05/2018 2.163 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2018 הוא 2.163
19/05/2018 2.156 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2018 הוא 2.156
20/05/2018 2.156 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2018 הוא 2.156
21/05/2018 2.156 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2018 הוא 2.156
22/05/2018 2.151 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2018 הוא 2.151
23/05/2018 2.141 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2018 הוא 2.141
24/05/2018 2.143 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2018 הוא 2.143
25/05/2018 2.125 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2018 הוא 2.125
26/05/2018 2.126 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2018 הוא 2.126
27/05/2018 2.126 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2018 הוא 2.126
28/05/2018 2.126 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2018 הוא 2.126
29/05/2018 2.128 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2018 הוא 2.128
30/05/2018 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2018 הוא 2.129
31/05/2018 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2018 הוא 2.138
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2018

תגובות הגולשים