OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2018 הוא 2.155
02/12/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2018 הוא 2.155
03/12/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2018 הוא 2.155
04/12/2018 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2018 הוא 2.175
05/12/2018 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2018 הוא 2.162
06/12/2018 2.166 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2018 הוא 2.166
07/12/2018 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2018 הוא 2.175
08/12/2018 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2018 הוא 2.18
09/12/2018 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2018 הוא 2.18
10/12/2018 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2018 הוא 2.18
11/12/2018 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2018 הוא 2.183
12/12/2018 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2018 הוא 2.178
13/12/2018 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2018 הוא 2.184
14/12/2018 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2018 הוא 2.178
15/12/2018 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2018 הוא 2.191
16/12/2018 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2018 הוא 2.191
17/12/2018 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2018 הוא 2.191
18/12/2018 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2018 הוא 2.189
19/12/2018 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2018 הוא 2.19
20/12/2018 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2018 הוא 2.20
21/12/2018 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2018 הוא 2.201
22/12/2018 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2018 הוא 2.206
23/12/2018 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2018 הוא 2.206
24/12/2018 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2018 הוא 2.206
25/12/2018 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2018 הוא 2.20
26/12/2018 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2018 הוא 2.20
27/12/2018 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2018 הוא 2.20
28/12/2018 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2018 הוא 2.205
29/12/2018 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2018 הוא 2.197
30/12/2018 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2018 הוא 2.197
31/12/2018 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2018 הוא 2.197
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2018

תגובות הגולשים