OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2019 הוא 2.184
02/01/2019 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2019 הוא 2.184
03/01/2019 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2019 הוא 2.169
04/01/2019 2.164 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2019 הוא 2.164
05/01/2019 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2019 הוא 2.162
06/01/2019 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2019 הוא 2.162
07/01/2019 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2019 הוא 2.162
08/01/2019 2.163 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2019 הוא 2.163
09/01/2019 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2019 הוא 2.154
10/01/2019 2.161 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2019 הוא 2.161
11/01/2019 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2019 הוא 2.162
12/01/2019 2.145 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2019 הוא 2.145
13/01/2019 2.145 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2019 הוא 2.145
14/01/2019 2.145 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2019 הוא 2.145
15/01/2019 2.142 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2019 הוא 2.142
16/01/2019 2.141 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2019 הוא 2.141
17/01/2019 2.149 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2019 הוא 2.149
18/01/2019 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2019 הוא 2.154
19/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2019 הוא 2.148
20/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2019 הוא 2.148
21/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2019 הוא 2.148
22/01/2019 2.143 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2019 הוא 2.143
23/01/2019 2.141 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2019 הוא 2.141
24/01/2019 2.136 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2019 הוא 2.136
25/01/2019 2.134 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2019 הוא 2.134
26/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2019 הוא 2.148
27/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2019 הוא 2.148
28/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2019 הוא 2.148
29/01/2019 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2019 הוא 2.148
30/01/2019 2.143 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2019 הוא 2.143
31/01/2019 2.137 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2019 הוא 2.137
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2018

תגובות הגולשים