OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2019 הוא 2.062
02/05/2019 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2019 הוא 2.062
03/05/2019 2.051 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2019 הוא 2.051
04/05/2019 2.056 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2019 הוא 2.056
05/05/2019 2.056 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2019 הוא 2.056
06/05/2019 2.056 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2019 הוא 2.056
07/05/2019 2.052 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2019 הוא 2.052
08/05/2019 2.051 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2019 הוא 2.051
09/05/2019 2.044 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2019 הוא 2.044
10/05/2019 2.045 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2019 הוא 2.045
11/05/2019 2.052 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2019 הוא 2.052
12/05/2019 2.052 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2019 הוא 2.052
13/05/2019 2.052 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2019 הוא 2.052
14/05/2019 2.053 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2019 הוא 2.053
15/05/2019 2.042 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2019 הוא 2.042
16/05/2019 2.044 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2019 הוא 2.044
17/05/2019 2.042 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2019 הוא 2.042
18/05/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2019 הוא 2.039
19/05/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2019 הוא 2.039
20/05/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2019 הוא 2.039
21/05/2019 2.054 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2019 הוא 2.054
22/05/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2019 הוא 2.063
23/05/2019 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2019 הוא 2.059
24/05/2019 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2019 הוא 2.062
25/05/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2019 הוא 2.066
26/05/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2019 הוא 2.066
27/05/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2019 הוא 2.066
28/05/2019 2.068 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2019 הוא 2.068
29/05/2019 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2019 הוא 2.062
30/05/2019 2.064 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2019 הוא 2.064
31/05/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2019 הוא 2.071
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2019

תגובות הגולשים