OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2019 (07/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2019 (07/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2019 הוא 2.073
02/07/2019 2.065 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2019 הוא 2.065
03/07/2019 2.061 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2019 הוא 2.061
04/07/2019 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2019 הוא 2.059
05/07/2019 2.052 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2019 הוא 2.052
06/07/2019 2.05 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2019 הוא 2.05
07/07/2019 2.05 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2019 הוא 2.05
08/07/2019 2.05 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2019 הוא 2.05
09/07/2019 2.044 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2019 הוא 2.044
10/07/2019 2.049 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2019 הוא 2.049
11/07/2019 2.046 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2019 הוא 2.046
12/07/2019 2.043 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2019 הוא 2.043
13/07/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2019 הוא 2.039
14/07/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2019 הוא 2.039
15/07/2019 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2019 הוא 2.039
16/07/2019 2.035 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2019 הוא 2.035
17/07/2019 2.031 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2019 הוא 2.031
18/07/2019 2.032 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2019 הוא 2.032
19/07/2019 2.03 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2019 הוא 2.03
20/07/2019 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2019 הוא 2.026
21/07/2019 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2019 הוא 2.026
22/07/2019 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2019 הוא 2.026
23/07/2019 2.02 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2019 הוא 2.02
24/07/2019 2.006 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2019 הוא 2.006
25/07/2019 2.004 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2019 הוא 2.004
26/07/2019 2.003 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2019 הוא 2.003
27/07/2019 2.005 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2019 הוא 2.005
28/07/2019 2.005 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2019 הוא 2.005
29/07/2019 2.005 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2019 הוא 2.005
30/07/2019 1.991 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2019 הוא 1.991
31/07/2019 1.992 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2019 הוא 1.992
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2019

תגובות הגולשים