OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2019 הוא 1.96
02/12/2019 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2019 הוא 1.96
03/12/2019 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2019 הוא 1.973
04/12/2019 1.967 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2019 הוא 1.967
05/12/2019 1.964 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2019 הוא 1.964
06/12/2019 1.967 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2019 הוא 1.967
07/12/2019 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2019 הוא 1.965
08/12/2019 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2019 הוא 1.965
09/12/2019 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2019 הוא 1.965
10/12/2019 1.962 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2019 הוא 1.962
11/12/2019 1.969 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2019 הוא 1.969
12/12/2019 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2019 הוא 1.981
13/12/2019 1.989 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2019 הוא 1.989
14/12/2019 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2019 הוא 1.99
15/12/2019 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2019 הוא 1.99
16/12/2019 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2019 הוא 1.99
17/12/2019 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2019 הוא 1.994
18/12/2019 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2019 הוא 1.99
19/12/2019 1.985 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2019 הוא 1.985
20/12/2019 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2019 הוא 1.973
21/12/2019 1.966 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2019 הוא 1.966
22/12/2019 1.966 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2019 הוא 1.966
23/12/2019 1.966 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2019 הוא 1.966
24/12/2019 1.967 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2019 הוא 1.967
25/12/2019 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2019 הוא 1.974
26/12/2019 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2019 הוא 1.974
27/12/2019 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2019 הוא 1.974
28/12/2019 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2019 הוא 1.981
29/12/2019 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2019 הוא 1.981
30/12/2019 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2019 הוא 1.981
31/12/2019 1.986 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2019 הוא 1.986
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2019

תגובות הגולשים