OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 1.995 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2020 הוא 1.995
02/04/2020 2.034 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2020 הוא 2.034
03/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2020 הוא 2.008
04/04/2020 2.001 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2020 הוא 2.001
05/04/2020 2.001 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2020 הוא 2.001
06/04/2020 2.001 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2020 הוא 2.001
07/04/2020 2.003 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2020 הוא 2.003
08/04/2020 1.997 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2020 הוא 1.997
09/04/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2020 הוא 1.99
10/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2020 הוא 2.008
11/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2020 הוא 2.008
12/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2020 הוא 2.008
13/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2020 הוא 2.008
14/04/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2020 הוא 2.008
15/04/2020 2.015 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2020 הוא 2.015
16/04/2020 1.998 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2020 הוא 1.998
17/04/2020 1.993 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2020 הוא 1.993
18/04/2020 1.983 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2020 הוא 1.983
19/04/2020 1.983 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2020 הוא 1.983
20/04/2020 1.983 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2020 הוא 1.983
21/04/2020 1.97 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2020 הוא 1.97
22/04/2020 1.969 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2020 הוא 1.969
23/04/2020 1.954 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2020 הוא 1.954
24/04/2020 1.942 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2020 הוא 1.942
25/04/2020 1.949 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2020 הוא 1.949
26/04/2020 1.949 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2020 הוא 1.949
27/04/2020 1.949 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2020 הוא 1.949
28/04/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2020 הוא 1.947
29/04/2020 1.946 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2020 הוא 1.946
30/04/2020 1.946 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2020 הוא 1.946
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2020

תגובות הגולשים