OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2020 הוא 1.973
02/05/2020 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2020 הוא 1.973
03/05/2020 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2020 הוא 1.973
04/05/2020 1.973 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2020 הוא 1.973
05/05/2020 1.953 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2020 הוא 1.953
06/05/2020 1.939 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2020 הוא 1.939
07/05/2020 1.937 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2020 הוא 1.937
08/05/2020 1.945 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2020 הוא 1.945
09/05/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2020 הוא 1.947
10/05/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2020 הוא 1.947
11/05/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2020 הוא 1.947
12/05/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2020 הוא 1.947
13/05/2020 1.953 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2020 הוא 1.953
14/05/2020 1.954 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2020 הוא 1.954
15/05/2020 1.952 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2020 הוא 1.952
16/05/2020 1.959 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2020 הוא 1.959
17/05/2020 1.959 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2020 הוא 1.959
18/05/2020 1.959 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2020 הוא 1.959
19/05/2020 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2020 הוא 1.974
20/05/2020 1.963 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2020 הוא 1.963
21/05/2020 1.977 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2020 הוא 1.977
22/05/2020 1.966 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2020 הוא 1.966
23/05/2020 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2020 הוא 1.965
24/05/2020 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2020 הוא 1.965
25/05/2020 1.965 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2020 הוא 1.965
26/05/2020 1.971 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2020 הוא 1.971
27/05/2020 1.969 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2020 הוא 1.969
28/05/2020 1.976 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2020 הוא 1.976
29/05/2020 1.997 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2020 הוא 1.997
30/05/2020 1.997 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2020 הוא 1.997
31/05/2020 1.997 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2020 הוא 1.997
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2020

תגובות הגולשים