OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2020 (06/2020)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2020 (06/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2020 1.991 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2020 הוא 1.991
02/06/2020 1.987 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2020 הוא 1.987
03/06/2020 1.982 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2020 הוא 1.982
04/06/2020 1.998 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2020 הוא 1.998
05/06/2020 2.003 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2020 הוא 2.003
06/06/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2020 הוא 1.99
07/06/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2020 הוא 1.99
08/06/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2020 הוא 1.99
09/06/2020 1.993 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2020 הוא 1.993
10/06/2020 1.996 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2020 הוא 1.996
11/06/2020 2.003 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2020 הוא 2.003
12/06/2020 2.004 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2020 הוא 2.004
13/06/2020 2.012 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2020 הוא 2.012
14/06/2020 2.012 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2020 הוא 2.012
15/06/2020 2.012 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2020 הוא 2.012
16/06/2020 2.007 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2020 הוא 2.007
17/06/2020 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2020 הוא 1.981
18/06/2020 1.984 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2020 הוא 1.984
19/06/2020 1.975 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2020 הוא 1.975
20/06/2020 1.977 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2020 הוא 1.977
21/06/2020 1.977 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2020 הוא 1.977
22/06/2020 1.977 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2020 הוא 1.977
23/06/2020 1.984 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2020 הוא 1.984
24/06/2020 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2020 הוא 1.978
25/06/2020 1.971 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2020 הוא 1.971
26/06/2020 1.967 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2020 הוא 1.967
27/06/2020 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2020 הוא 1.981
28/06/2020 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2020 הוא 1.981
29/06/2020 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2020 הוא 1.981
30/06/2020 1.985 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2020 הוא 1.985
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2020

תגובות הגולשים