OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2020 (07/2020)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2020 (07/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2020 1.979 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2020 הוא 1.979
02/07/2020 1.989 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2020 הוא 1.989
03/07/2020 1.972 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2020 הוא 1.972
04/07/2020 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2020 הוא 1.994
05/07/2020 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2020 הוא 1.994
06/07/2020 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2020 הוא 1.994
07/07/2020 1.992 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2020 הוא 1.992
08/07/2020 1.991 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2020 הוא 1.991
09/07/2020 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2020 הוא 1.994
10/07/2020 1.994 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2020 הוא 1.994
11/07/2020 1.995 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2020 הוא 1.995
12/07/2020 1.995 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2020 הוא 1.995
13/07/2020 1.995 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2020 הוא 1.995
14/07/2020 1.999 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2020 הוא 1.999
15/07/2020 2.007 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2020 הוא 2.007
16/07/2020 2.005 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2020 הוא 2.005
17/07/2020 2.007 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2020 הוא 2.007
18/07/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2020 הוא 2.008
19/07/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2020 הוא 2.008
20/07/2020 2.008 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2020 הוא 2.008
21/07/2020 2.004 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2020 הוא 2.004
22/07/2020 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2020 הוא 2.026
23/07/2020 2.023 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2020 הוא 2.023
24/07/2020 2.027 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2020 הוא 2.027
25/07/2020 2.053 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2020 הוא 2.053
26/07/2020 2.053 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2020 הוא 2.053
27/07/2020 2.053 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2020 הוא 2.053
28/07/2020 2.046 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2020 הוא 2.046
29/07/2020 2.044 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2020 הוא 2.044
30/07/2020 2.042 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2020 הוא 2.042
31/07/2020 2.061 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2020 הוא 2.061
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2020

תגובות הגולשים