OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 2.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2011 הוא 2.142
02/01/2011 2.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2011 הוא 2.142
03/01/2011 2.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2011 הוא 2.142
04/01/2011 2.131 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2011 הוא 2.131
05/01/2011 2.128 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2011 הוא 2.128
06/01/2011 2.116 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2011 הוא 2.116
07/01/2011 2.121 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2011 הוא 2.121
08/01/2011 2.117 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2011 הוא 2.117
09/01/2011 2.117 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2011 הוא 2.117
10/01/2011 2.117 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2011 הוא 2.117
11/01/2011 2.10 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2011 הוא 2.10
12/01/2011 2.107 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2011 הוא 2.107
13/01/2011 2.133 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2011 הוא 2.133
14/01/2011 2.107 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2011 הוא 2.107
15/01/2011 2.112 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2011 הוא 2.112
16/01/2011 2.112 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2011 הוא 2.112
17/01/2011 2.112 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2011 הוא 2.112
18/01/2011 2.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2011 הוא 2.11
19/01/2011 2.118 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2011 הוא 2.118
20/01/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2011 הוא 2.166
21/01/2011 2.173 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2011 הוא 2.173
22/01/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2011 הוא 2.166
23/01/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2011 הוא 2.166
24/01/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2011 הוא 2.166
25/01/2011 2.164 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2011 הוא 2.164
26/01/2011 2.162 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2011 הוא 2.162
27/01/2011 2.186 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2011 הוא 2.186
28/01/2011 2.191 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2011 הוא 2.191
29/01/2011 2.214 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2011 הוא 2.214
30/01/2011 2.214 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2011 הוא 2.214
31/01/2011 2.214 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2011 הוא 2.214
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2011 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2010

תגובות הגולשים