OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2011 (02/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2011 (02/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2011 2.218 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2011 הוא 2.218
02/02/2011 2.21 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2011 הוא 2.21
03/02/2011 2.213 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2011 הוא 2.213
04/02/2011 2.232 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2011 הוא 2.232
05/02/2011 2.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2011 הוא 2.201
06/02/2011 2.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2011 הוא 2.201
07/02/2011 2.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2011 הוא 2.201
08/02/2011 2.195 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2011 הוא 2.195
09/02/2011 2.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2011 הוא 2.197
10/02/2011 2.211 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2011 הוא 2.211
11/02/2011 2.208 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2011 הוא 2.208
12/02/2011 2.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2011 הוא 2.199
13/02/2011 2.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2011 הוא 2.199
14/02/2011 2.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2011 הוא 2.199
15/02/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2011 הוא 2.187
16/02/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2011 הוא 2.165
17/02/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2011 הוא 2.166
18/02/2011 2.178 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2011 הוא 2.178
19/02/2011 2.163 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2011 הוא 2.163
20/02/2011 2.163 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2011 הוא 2.163
21/02/2011 2.163 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2011 הוא 2.163
22/02/2011 2.18 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2011 הוא 2.18
23/02/2011 2.177 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2011 הוא 2.177
24/02/2011 2.193 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2011 הוא 2.193
25/02/2011 2.195 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2011 הוא 2.195
26/02/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2011 הוא 2.187
27/02/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2011 הוא 2.187
28/02/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2011 הוא 2.187
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2011 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2011

תגובות הגולשים