OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 2.136 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2011 הוא 2.136
02/04/2011 2.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2011 הוא 2.145
03/04/2011 2.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2011 הוא 2.145
04/04/2011 2.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2011 הוא 2.145
05/04/2011 2.151 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2011 הוא 2.151
06/04/2011 2.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2011 הוא 2.157
07/04/2011 2.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2011 הוא 2.16
08/04/2011 2.188 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2011 הוא 2.188
09/04/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2011 הוא 2.187
10/04/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2011 הוא 2.187
11/04/2011 2.187 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2011 הוא 2.187
12/04/2011 2.18 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2011 הוא 2.18
13/04/2011 2.147 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2011 הוא 2.147
14/04/2011 2.154 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2011 הוא 2.154
15/04/2011 2.168 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2011 הוא 2.168
16/04/2011 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2011 הוא 2.167
17/04/2011 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2011 הוא 2.167
18/04/2011 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2011 הוא 2.167
19/04/2011 2.17 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2011 הוא 2.17
20/04/2011 2.183 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2011 הוא 2.183
21/04/2011 2.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2011 הוא 2.175
22/04/2011 2.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2011 הוא 2.181
23/04/2011 2.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2011 הוא 2.181
24/04/2011 2.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2011 הוא 2.181
25/04/2011 2.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2011 הוא 2.181
26/04/2011 2.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2011 הוא 2.181
27/04/2011 2.189 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2011 הוא 2.189
28/04/2011 2.168 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2011 הוא 2.168
29/04/2011 2.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2011 הוא 2.146
30/04/2011 2.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2011 הוא 2.146
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2011 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2011

תגובות הגולשים