OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 2.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2011 הוא 2.144
02/05/2011 2.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2011 הוא 2.144
03/05/2011 2.129 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2011 הוא 2.129
04/05/2011 2.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2011 הוא 2.142
05/05/2011 2.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2011 הוא 2.11
06/05/2011 2.139 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2011 הוא 2.139
07/05/2011 2.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2011 הוא 2.141
08/05/2011 2.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2011 הוא 2.141
09/05/2011 2.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2011 הוא 2.141
10/05/2011 2.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2011 הוא 2.142
11/05/2011 2.156 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2011 הוא 2.156
12/05/2011 2.151 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2011 הוא 2.151
13/05/2011 2.152 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2011 הוא 2.152
14/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2011 הוא 2.165
15/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2011 הוא 2.165
16/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2011 הוא 2.165
17/05/2011 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2011 הוא 2.167
18/05/2011 2.183 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2011 הוא 2.183
19/05/2011 2.169 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2011 הוא 2.169
20/05/2011 2.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2011 הוא 2.15
21/05/2011 2.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2011 הוא 2.157
22/05/2011 2.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2011 הוא 2.157
23/05/2011 2.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2011 הוא 2.157
24/05/2011 2.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2011 הוא 2.141
25/05/2011 2.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2011 הוא 2.145
26/05/2011 2.138 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2011 הוא 2.138
27/05/2011 2.154 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2011 הוא 2.154
28/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2011 הוא 2.165
29/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2011 הוא 2.165
30/05/2011 2.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2011 הוא 2.165
31/05/2011 2.17 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2011 הוא 2.17
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2011 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2011

תגובות הגולשים