OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2011 (09/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2011 (09/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2011 2.231 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2011 הוא 2.231
02/09/2011 2.214 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2011 הוא 2.214
03/09/2011 2.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2011 הוא 2.198
04/09/2011 2.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2011 הוא 2.198
05/09/2011 2.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2011 הוא 2.198
06/09/2011 2.229 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2011 הוא 2.229
07/09/2011 2.219 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2011 הוא 2.219
08/09/2011 2.231 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2011 הוא 2.231
09/09/2011 2.213 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2011 הוא 2.213
10/09/2011 2.209 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2011 הוא 2.209
11/09/2011 2.209 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2011 הוא 2.209
12/09/2011 2.209 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2011 הוא 2.209
13/09/2011 2.169 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2011 הוא 2.169
14/09/2011 2.166 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2011 הוא 2.166
15/09/2011 2.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2011 הוא 2.145
16/09/2011 2.121 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2011 הוא 2.121
17/09/2011 2.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2011 הוא 2.11
18/09/2011 2.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2011 הוא 2.11
19/09/2011 2.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2011 הוא 2.11
20/09/2011 2.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2011 הוא 2.067
21/09/2011 2.044 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2011 הוא 2.044
22/09/2011 2.007 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2011 הוא 2.007
23/09/2011 1.946 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2011 הוא 1.946
24/09/2011 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2011 הוא 2.045
25/09/2011 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2011 הוא 2.045
26/09/2011 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2011 הוא 2.045
27/09/2011 2.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2011 הוא 2.057
28/09/2011 2.058 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2011 הוא 2.058
29/09/2011 2.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2011 הוא 2.025
30/09/2011 2.018 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2011 הוא 2.018
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2011 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2011

תגובות הגולשים