OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 2.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2011 הוא 2.087
02/12/2011 2.086 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2011 הוא 2.086
03/12/2011 2.092 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2011 הוא 2.092
04/12/2011 2.092 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2011 הוא 2.092
05/12/2011 2.092 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2011 הוא 2.092
06/12/2011 2.088 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2011 הוא 2.088
07/12/2011 2.086 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2011 הוא 2.086
08/12/2011 2.089 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2011 הוא 2.089
09/12/2011 2.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2011 הוא 2.076
10/12/2011 2.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2011 הוא 2.073
11/12/2011 2.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2011 הוא 2.073
12/12/2011 2.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2011 הוא 2.073
13/12/2011 2.051 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2011 הוא 2.051
14/12/2011 2.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2011 הוא 2.037
15/12/2011 2.041 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2011 הוא 2.041
16/12/2011 2.053 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2011 הוא 2.053
17/12/2011 2.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2011 הוא 2.037
18/12/2011 2.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2011 הוא 2.037
19/12/2011 2.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2011 הוא 2.037
20/12/2011 2.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2011 הוא 2.036
21/12/2011 2.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2011 הוא 2.036
22/12/2011 2.038 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2011 הוא 2.038
23/12/2011 2.037 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2011 הוא 2.037
24/12/2011 2.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2011 הוא 2.034
25/12/2011 2.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2011 הוא 2.034
26/12/2011 2.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2011 הוא 2.034
27/12/2011 2.034 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2011 הוא 2.034
28/12/2011 2.041 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2011 הוא 2.041
29/12/2011 2.03 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2011 הוא 2.03
30/12/2011 2.047 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2011 הוא 2.047
31/12/2011 2.047 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2011 הוא 2.047
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2011

תגובות הגולשים