OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2012 (01/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2012 (01/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2012 2.041 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2012 הוא 2.041
02/01/2012 2.041 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2012 הוא 2.041
03/01/2012 2.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2012 הוא 2.064
04/01/2012 2.108 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2012 הוא 2.108
05/01/2012 2.098 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2012 הוא 2.098
06/01/2012 2.086 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2012 הוא 2.086
07/01/2012 2.083 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2012 הוא 2.083
08/01/2012 2.083 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2012 הוא 2.083
09/01/2012 2.083 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2012 הוא 2.083
10/01/2012 2.128 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2012 הוא 2.128
11/01/2012 2.133 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2012 הוא 2.133
12/01/2012 2.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2012 הוא 2.144
13/01/2012 2.152 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2012 הוא 2.152
14/01/2012 2.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2012 הוא 2.159
15/01/2012 2.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2012 הוא 2.159
16/01/2012 2.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2012 הוא 2.159
17/01/2012 2.163 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2012 הוא 2.163
18/01/2012 2.14 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2012 הוא 2.14
19/01/2012 2.143 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2012 הוא 2.143
20/01/2012 2.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2012 הוא 2.144
21/01/2012 2.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2012 הוא 2.15
22/01/2012 2.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2012 הוא 2.15
23/01/2012 2.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2012 הוא 2.15
24/01/2012 2.147 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2012 הוא 2.147
25/01/2012 2.147 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2012 הוא 2.147
26/01/2012 2.162 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2012 הוא 2.162
27/01/2012 2.155 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2012 הוא 2.155
28/01/2012 2.155 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2012 הוא 2.155
29/01/2012 2.155 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2012 הוא 2.155
30/01/2012 2.155 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2012 הוא 2.155
31/01/2012 2.147 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2012 הוא 2.147
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2011

תגובות הגולשים