OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 2.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2012 הוא 2.146
02/02/2012 2.152 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2012 הוא 2.152
03/02/2012 2.148 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2012 הוא 2.148
04/02/2012 2.153 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2012 הוא 2.153
05/02/2012 2.153 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2012 הוא 2.153
06/02/2012 2.153 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2012 הוא 2.153
07/02/2012 2.162 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2012 הוא 2.162
08/02/2012 2.149 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2012 הוא 2.149
09/02/2012 2.158 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2012 הוא 2.158
10/02/2012 2.156 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2012 הוא 2.156
11/02/2012 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2012 הוא 2.167
12/02/2012 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2012 הוא 2.167
13/02/2012 2.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2012 הוא 2.167
14/02/2012 2.174 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2012 הוא 2.174
15/02/2012 2.179 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2012 הוא 2.179
16/02/2012 2.174 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2012 הוא 2.174
17/02/2012 2.184 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2012 הוא 2.184
18/02/2012 2.176 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2012 הוא 2.176
19/02/2012 2.176 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2012 הוא 2.176
20/02/2012 2.176 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2012 הוא 2.176
21/02/2012 2.178 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2012 הוא 2.178
22/02/2012 2.186 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2012 הוא 2.186
23/02/2012 2.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2012 הוא 2.202
24/02/2012 2.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2012 הוא 2.201
25/02/2012 2.222 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2012 הוא 2.222
26/02/2012 2.222 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2012 הוא 2.222
27/02/2012 2.222 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2012 הוא 2.222
28/02/2012 2.227 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2012 הוא 2.227
29/02/2012 2.214 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/02/2012 הוא 2.214
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2012

תגובות הגולשים