OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 2.038 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2012 הוא 2.038
02/04/2012 2.038 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2012 הוא 2.038
03/04/2012 2.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2012 הוא 2.036
04/04/2012 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2012 הוא 2.045
05/04/2012 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2012 הוא 2.045
06/04/2012 2.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2012 הוא 2.06
07/04/2012 2.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2012 הוא 2.06
08/04/2012 2.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2012 הוא 2.06
09/04/2012 2.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2012 הוא 2.06
10/04/2012 2.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2012 הוא 2.06
11/04/2012 2.049 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2012 הוא 2.049
12/04/2012 2.05 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2012 הוא 2.05
13/04/2012 2.046 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2012 הוא 2.046
14/04/2012 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2012 הוא 2.045
15/04/2012 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2012 הוא 2.045
16/04/2012 2.045 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2012 הוא 2.045
17/04/2012 2.035 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2012 הוא 2.035
18/04/2012 2.024 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2012 הוא 2.024
19/04/2012 1.994 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2012 הוא 1.994
20/04/2012 1.996 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2012 הוא 1.996
21/04/2012 2.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2012 הוא 2.00
22/04/2012 2.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2012 הוא 2.00
23/04/2012 2.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2012 הוא 2.00
24/04/2012 2.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2012 הוא 2.00
25/04/2012 1.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2012 הוא 1.999
26/04/2012 1.994 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2012 הוא 1.994
27/04/2012 1.993 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2012 הוא 1.993
28/04/2012 1.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2012 הוא 1.989
29/04/2012 1.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2012 הוא 1.989
30/04/2012 1.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2012 הוא 1.989
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2012

תגובות הגולשים